~ Człowieka zbędnego notatki z podziemia ~
Blog > Komentarze do wpisu
1319. Wystawa (X) - In God We Trust...

  

„Wystawa ma na celu ukazanie bogactwa wierzeń i praktyk religijnych składających się na krajobraz wyznaniowy Stanów Zjednoczonych. Religia odgrywała i odgrywa tam niezwykle ważną rolę, a pluralizm wyznań sprawia, że można je uznać za jedno z najbardziej zróżnicowanych pod względem religijnym państw na świecie. Chociaż na wyznaniowej mapie Stanów Zjednoczonych wciąż przeważają tradycyjne wspólnoty religijne, jednocześnie jesteśmy świadkami narodzin nowego modelu religijności, zgodnie z którym każdy może dowolnie zdefiniować swoją tożsamość religijną w sprzeciwie wobec relatywizmu współczesnego amerykańskiego społeczeństwa. Kontrowersyjną dewizę użytą w tytule wystawy, nieraz kwestionowaną przez środowiska polityczne i religijne, w kontekście dzisiejszej różnorodności wyznaniowej odczytać można jako sugestię, że Ameryka nie jest już »jednym narodem pod opieką (jednego) Boga« [one Nation under (one) God]. Wyrażenie »In God We Trust« daje się interpretować jako mocną deklarację wiary, ale także jako manifestację prawa do »wyboru własnej religii«, która może przybierać najróżniejsze formy i oblicza.

Wystawa obejmuje prace wielopokoleniowej grupy współczesnych artystów amerykańskich wywodzących się z różnych tradycji religijnych. Podejmują oni kwestie związane z religią, osobliwymi i rzadko spotykanymi wierzeniami, sektami i kultami, starając się przybliżyć widzom niezwykłą dynamikę tych zjawisk i ukazać szeroki wachlarz wyznań i kultur Stanów Zjednoczonych. Wystawa odnosi się również do wielu innych ważnych aspektów tego złożonego zagadnienia, opisując wzajemne relacje pomiędzy religią a społeczeństwem, ekonomią / kapitalizmem, polityką, patriotyzmem / amerykanizmem, sportem czy kulturą popularną”

              [ze strony internetowej Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki].

  

                  

  

Michael Murphy: Team Extreme Jesus (2011) – wizerunek Chrystusa złożony z posklejanych plastikowych żołnierzyków zderza wyobrażenia Stanów Zjednoczonych jako narodu wojennego i religijnego zarazem, co można porównać do amerykańskiego społeczeństwa, które z wykluczających się postaw tworzy jednak całość.

  

      

  

Dzine (Carlos Rolon): Targ dewocjonaliów (2013) - instalacja inspirowana sklepami botánica, popularnymi w Ameryce Południowej i wśród latynoskich społeczności USA.

  

                  

  

David LaChapelle: Kanye West: Pasja Chrystusa (2006).

  

      

  

      

  

      

  

David LaChapelle: Namaszczenie, Ostatnia Wieczerza oraz Interwencja - z cyklu: Jesus Is My Homeboy (2003).

  

                  

  

Angela Ellsworth: seria misternych czepków perłowych, najeżonych od wewnątrz szpilkami (2011) – symbol opresji kobiet w rygorystycznej, praktykującej wielożeństwo społeczności mormonów.

  

      

  

                  

  

Generic Art Solutions (Matt Vis & Tony Campbell): Głowa Jana Chrzciciela oraz Dawid z głową Goliata - z cyklu: Caravaggio (2007-2008)

   

niedziela, 10 listopada 2013, alexanderson
Warszawa,fotografie